Aktuální informace z IMU

  • Mezinárodní matematický kongres ICM 2026 se bude konat v termínu 24.-31. 7. 2026 ve Filadelfii. Bude mu předcházet 20. Valné shromáždění IMU v New Yorku ve dnech 21.-22. 7. 2026.
  • Výbor ICM Structure Committee pod vedením prof. Terence Taa vydal zprávu, která určuje strukturu kongresu ICM 2026.
  • Česká republika přispěla částkou 1.945 euro do nově zřízeného Rezervního fondu IMU pro pomoc zemím, jejichž členské příspěvky v IMU mají vlivem dočasných krajně nepříznivých okolností zpoždění.
  • Do 1. listopadu 2023 je možné nominovat matematiky do 35 let na Cenu Evropské matematické společnosti.
  • Valné shromáždění OSN v srpnu 2023 vyhlásilo období 2024-2033 jako Mezinárodní dekádu vědy pro udržitelný rozvoj (International Decade of Sciences for Sustainable Development).
  • Na stránkách IMU je k dispozici zpráva z 19. Valného shromáždění IMU v Helsinkách (3.-4. 7. 2022).
  • Vyšla zajímavá kniha Norberta Schappachera o historii IMU: Framing Global Mathematics: The International Mathematical Union between Theorems and Politics. Kniha je volně přístupná a je k dispozici ke stažení zde.
  • Byl zveřejněn IMU Bulletin č. 74 o aktivitách IMU v roce 2022.
  • Zájemci se mohou přihlásit k odběru newsletterů IMU a jeho výborů:

  • Zpět na hlavní stránku